Introduktion

Innehåll

Totalt: 26  övningar

Begrepp inom fordringsrätt

Övning begrepp inom fordringsrätt 1

Vad kännetecknar en gäldenären?

Övning begrepp inom fordringsrätt 2

Vad kännetecknar en borgenär.

Övning begrepp inom fordringsrätt 3

Vilken/vilka av följande är borgenär?

A. Den person som ger pengar som gåva

B. Den person som tar emot pengar som gåva

C. Den person som ger ut lån

D. Den bank som ger ut lån

Övning begrepp inom fordringsrätt 4

Vilken/vilka av följande är gäldenär?

A. Den person som ger ut lån

B. Den som är låntagare

C. Den som ger pengar som gåva

Övning begrepp inom fordringsrätt 5

Vad är en försträckning?

Övning begrepp inom fordringsrätt 6

Vad menas med negotiorum gestio? Exemplifiera.

Övning begrepp inom fordringsrätt 7

Vad menas med condictio indebiti?

Övning begrepp inom fordringsrätt 8

Gäldenärerna kan dock avtala om delad ansvarighet med borgenären. Vad innebär det?

Övning begrepp inom fordringsrätt 9

Vad är regressrätt för något?

Övning begrepp inom fordringsrätt 10

Vad är en pant?

Övning begrepp inom fordringsrätt 11

Vad är en borgensman?

Övning begrepp inom fordringsrätt 12

Vad är Zug um Zug principen?

Övning begrepp inom fordringsrätt 13

Vad menas med pacta sunt servanda?

Övrig introduktion fordringsrätt

Övning introduktion 14

Varför tillåts inte gäldenärsbyte utan borgenärens tillåtelse?

Övning introduktion 15

Peter står i skuld till Rallybanken på ett belopp på 30 000 kr. Förfallodagen är den 17 maj 2022. Han går till banken samma dag och får betalningen bekräftad. Rallybanken säger att Peter inte har betalat i tid eftersom pengarna kom in på konto 19 maj 2022 och de kräver kompensation. Vem har rätt?

Övning introduktion 16

Hur många parter behöver minst vara inblandade för att det ska vara tal om ett borgensåtagande?

Övning introduktion 17

Till vilken nytta kan finansinspektionens allmänna råd vara till?

Övning introduktion 18

Varför ställer banken ibland säkerheter hos en kredittagare?

Övning introduktion 19

Adam ska betala sin kompis Lisa 10 000 kr. På förfallodagen syns inte Lisa till och går inte att få tag på.

Avtalslagen

Övning avtalslagen 20

Vart regleras acceptfristen för avtal?

Övning avtalslagen 21

Lars äger Classic AB och har skickat en offert till sin kund Sivert om att sälja 10 Cadillacs. Han skickar iväg offerten nöjd som vanligt med sina affärer. En dag senare svarar Sivert att han vill ingå en affär helt enligt offerten. Tre dagar senare inser Lars att en av dessa bilar vill han ha för eget bruk, alltså ångrar han sin offert till Sivert. Sivert menar att han redan accepterat och det inte går att ångra sig “gjort är gjort” säger han.

Vem har rätt?

Övning avtalslagen 22

Vilket/vilka av följande stämmer in på oren accept?

A. Det finns inget sådant begrepp inom fordringsrätt

B. Ett avtal med någon ändring i jämförelse med det första anbudet

C. Ett avtal som accepteras direkt

D. En oren accept räknas som ett nytt anbud

Övning avtalslagen 23

Vilket/vilka av följande stämmer på ett avtals uppkomst?

A. Det måste vara skriftligt

B. Det kan vara muntligt

C. Ett avtal kan uppkomma av en handling

D. Ett avtal kan inte vara grundat från en handling

Övning avtalslagen 24

En man blir tvingad att signera ett skuldebrev. Den som tvingade sa att “om du inte skriver på slår vi dig och din fru”. De misshandlar sedan mannen. 

En jurist undrar vilken av följande paragrafer som är mest tillämplig i detta fall.

A. 28 § Avtl

B. 29 § AvtL

C. 30 § AvtL

Övning avtalslagen 25

Gregory blir tvingad att skriva på ett skuldebrev. Han kände sig hotad att skriva på när motparten skulle berätta om Gregorys sexuella läggning för allmänheten. 

En jurist undrar vilken av följande paragrafer som är mest tillämplig i detta fall.

A. 28 § AvtL

B. 29 § AvtL

C. 30 § AvtL

D. 6 § SkbrL

Övning avtalslagen 26

En kvinna vid namn Margit har ingått ett lån hos en bank. Lånet var uppenbart olämpligt för Margit att få, då hon hade 22 kronor på kontot och fick ett lån på 4 miljoner kronor.

En jurist undrar vilken av följande paragrafer som är mest tillämplig i detta fall, för att margit ska slippa betala.

A. 36 § AvtL

B. 37 § AvtL

C. 34 § AvtL