Konsumentkrediter

Innehåll

Totalt: 14 övningar

Konsumentkrediter

Övning konsumentkrediter 1

Vad för SFS nummer har den nu gällande (2021) konsumentkreditlagen (KkrL)?

Övning konsumentkrediter 2

Margit undrar om hon är konsument enligt konsumentkreditlagen. Hon frågar därför dig vart i lagen hon kan hitta den definitionen. Hjälp Margit.

Övning konsumentkrediter 3

När gäller KkrL?

Övning konsumentkrediter 4

Om en näringsidkare ger sämre villkor till en konsument än vad KkrL säger så _____

A. händer ingenting, enligt 15 § KkrL.

B. blir de villkoren vanligtvis inte gällande enligt 5 § KkrL.

Övning konsumentkrediter 5

Har en näringsidkare en plikt att vid varje kreditgivning göra en kreditupplysning på konsumenten?

Övning konsumentkrediter 6

Kan en näringsidkare helt negligera att informera en konsument om ett reverslåns villkor?

Övning konsumentkrediter 7

Margit tittar på televisionen och ser en reklam om en konsumentkredit. Hon märker att de inte skriver ut lånets löptid i reklamen och misstänker något lurigt.

Hjälp Margit att hitta lämplig paragraf i KkrL.

Övning konsumentkrediter 8

Clara är utbildad inom marknadsföring. Hon börjar jobba för Inte Jätteärliga Banken AB. Hon funderar på om de i reklamen för deras snabblån måste ange om räntan är bunden eller rörlig. De riktar sig till konsumenter. 

Vad gäller?

Övning konsumentkrediter 9

Roger har precis köpt en dammsugare (en lyxigare modell) på avbetalning i egenskap av konsument. Avtalet skrivs på 1 april 2021. Den 10 april märker Roger att ekonomin blir knaper, han behöver minska utgifter. Den 12 april säger han till företaget att han vill säga upp krediten.

Är detta möjligt?

Övning konsumentkrediter 10

Hur stor procentuell kontantinsats ska betalas vid kreditköp?

Ränta vid konsumentkrediter

Övning konsumentkrediter 11

Vad är huvudregeln enligt KkrL:

A. Rörlig ränta

B. Fast ränta

Övning konsumentkrediter 12

Får en kreditgivare ändra räntesatsen för en kredittagare (som är konsument) under låneperioden?

A. Nej aldrig

B. Bara om det avtalats

C. Ja alltid

Övning konsumentkrediter 13

Vilken/vilka av följande kan vara giltiga anledningar till att en bank höjer räntesatsen i ett konsumentförhållande?

A. Höjd ränta av riksbanken

B. Banken vill göra mer vinst

C. Banken får en ökad personalkostnad som de förutsätt sedan länge

D. Banken får ökade oförutsedda upplåningskostnader

Övning konsumentkrediter 14

I en konsumentkredit finns en klausul som gör att det kan ske ränteändringar i avtalet. Den lyder att om banken får ökade räntekostnader p.g.a. politiska beslut så kan de höja räntan mot konsumenten.

Måste borgenären i denna kredit också sänka räntan om banken får minskade räntekostnader?

A. Ja

B. Nej