Kvittning Skuldebrev

Innehåll

Totalt: 9 övningar

Kvittning av skuldebrev

Övning kvittning 1

Nämn rekvisiten för att kvittning ska vara möjligt.

Övning kvittning 2

Elna har en fordran mot Karin. Karin i sin tur har en fordran mot Elna. Ingen av fordringarna är preskriberade, båda avser 5000 kr och båda är också förfallna. Kan kvittning ske?

Övning kvittning 3

Vad är huvudregeln om kvittning på löpande skuldebrev till en ny borgenär?

Övning kvittning 4

Vad är huvudregeln om kvittning på enkla skuldebrev till en ny borgenär?

Övning kvittning 5

Gösta har tagit ett lån av sin kompis Alfred för ett köp av en båt på 40 000 kr. De signerar ett enkelt skuldebrev angående detta. Denna ska betalas 31 mars 2022.

A. Gösta vet att detta blir en god affär eftersom han har en motfordran på Alfred sen en månad tidigare angående en altan som han byggde åt honom. Denna skulle vara betald till Gösta 1 mars på 40 000 kr. Kan Gösta kvitta denna?

B. Ponera att Alfred den 17 mars 2022 överlåter fordran till Greger, förändrar detta situationen om kvittning?

Övning kvittning 6

Kalle Selander har utfört arbete för filmproduktion till Olof AB. Olof AB signerar ett skuldebrev ställt till Kalle, en skuld på ca. 100 000 kr, den 17 april 2022, förfallodatum en månad senare. Olof och Kalle har ett tätt samarbete och Olof AB hinner sälja en telefon till Kalle för 20 000 kr den 19 april. Betalning sker med ett enkelt skuldebrev med förfallodatum en månad senare. 

Kalle överlåter senare skuldebrevet av oklar anledning till Joakim den 31 april. Den 2 maj informerar Joakim Olof att han är den nya borgenären och på förfallodagen kräver Joakim sin skuld av Olof AB. Olof gör invändningen att han inte behöver betala hela beloppet på 100 000 kr.

Utred om Olof har rätt och vilket belopp han ska betala.

Övning kvittning 7

Johan har en fordran på Dretas som vi kallar fordran 1. Dretas har i sin tur en fordran på Johan som vi kalla fordran 2. De går att kvitta mot varandra. Johan säljer sen sin löpande fordran (fordran 1) till Einar. Einar kräver sen Dretas på betalning. Dretas åberopar då sin rätt till kvittning. Vad gäller? Har Dretas rätt?

Övning kvittning 8

Lotta har köpt en sportbil av Ahmedlitos bilservice, loppis & guldhandel AB (ABLG). Fordran uppkom den 30 maj 2022 på 200 000 kr. Ett lån togs av banken på 150 000 kr för detta. Förfallodagen för denna löpande fordran är 30 juni 2023. 

Lotta anskaffar sedan en fordring på ABLG genom en försäljning av en guldtacka på 100 000 kr. Denna uppkom 9 september 2022, förfaller 29 juni 2023.

Den 11 november 2022 överlåter ABLG sin fordran till Whiskeyproducenten Wilmer. Lotta blivit informerad av detta den 12 november 2022. Den 30 juni 2023 kräver Wilmer sin fordran på 200 000 kr av Lotta.

Ponera att alla är löpande skuldebrev och utred Lottas möjligheter till kvittning.

Övning kvittning 9

Operasångaren Greekoozo har gjort ett uppträdande till Konsertarrangören AB i rollerna av näringsidkare. De skriver då ett löpande skuldebrev för detta. Senare visar det sig att konsertarrangören inte är helt nöjd med Greekoozos uppträdande. Han sjöng nämligen i Operasången om sexuellt umgänge. De kommer till samförstånd och Greekoozo beviljar ett prisavdrag som de i sin tur tecknar i ett till löpande skuldebrev.

Vidare överlåter Greekoozo fordran till den klassiska kompositören Lennart och berättar samtidigt om det beviljade prisavdraget. 

Lennart kräver på förfallodagen Konsertarrangören på hela beloppet. Konsertarrangören blir förbannad för han ska ju ha prisavdrag för detta.

Konsertarrangören söker nu hjälp. Ge råd och vad han behöver för att få kvittning giltigt.