Innehåll

Totalt: 8 övningar

Pant

Övning pant 1

Vad är en pantfordran för något?

Övning pant 2

Vad är panträtt för något?

Övning pant 3

Ponera att en gäldenär som trygghet för sitt lån satt sin fastighet som pant. Denna har sedan betalat av halva lånet. Kan gäldenären skilja övervåningen på fastigheten från panten?

Övning pant 4

Ponera att en gäldenär som trygghet för sitt lån satt olika värdepapper som aktier, obligationer och så vidare som pant. Denna har sedan betalat av halva lånet. Kan gäldenären skilja aktier motsvarande halva värdet från panten?

Övning pant 5

Vad är hypotekarisk pant?

Övning pant 6

En pant i en fastighet är oftast _______ pant.

A. Ingen

B. En hypotekarisk

C. En ogiltig

Övning pant 7

Ulrica vill ha kontanter och pantsätter därför sin guldklocka. Hon kan inte betala tillbaka penninglånet så Roland som har panten tar klockan för eget bruk, han tycker den är så snygg. Kan Roland göra det?

Övning pant 8

Nina tar ett penninglån av Johannes och som pant använder hon ett skuldebrev hon har på en kompis. Efter avtal om penninglån och pant är undertecknat visar det sig till Johannes förvåning att Ninas kompis i stort sett är ganska fattig, men inte i konkurs. Johannes menar att Nina bör få ansvar för det. Vad säger skuldebrevslagen?