Räntelagen

Innehåll

Totalt: 8 övningar

Räntelagen

Övning räntelagen 1

Lennart är borgenär avseende ett löpande skuldebrev på Berit med ett lån av 20 000 kr. Kan räntelagen bli tillämplig för detta rättsförhållandet?

Övning räntelagen 2

Finns det någon dispositiv regel till förmån för att ränta utgår på försträckningar innan de förfallit till betalning?

Övning räntelagen 3

Från vilken dag kan man ta ut dröjsmålsränta på en penningfordran, välj de alternativ som stämmer bäst överens med lagen?

A. Alltid efter fakturans förfallodatum

B. Enligt avtalet

C. När varan levererats

Övning räntelagen 4

Ponera att det finns ett fordringsförhållande. I detta finns ingen avtalad förfallotid, efter vilken tid kan borgenären vanligtvis kräva dröjsmålsränta?

Övning räntelagen 5

Om ingen dröjsmålsränta är avtalad i ett fordringsförhållande, vilken dröjsmålsränta kan en borgenär vanligtvis begära?

Övning räntelagen 6

Margit har blivit allvarligt sjuk och hamnar på sjukhus. Hon kan därför inte betala räkningen för sitt mobilabonnemang varpå en hög dröjsmålsränta börjar löpa. Efter ett år skrivs befrias hon från sjukdomens boja och upptäcker till sin förskräckning denna dyra kostnad som uppenbarat sig. 

Kan Margit eventuellt få detta jämkat?

Övning räntelagen 7

Björn har ingått ett skuldebrev som en gäldenär. Enligt skrivelser i avtalet ska 320% ränta tillkomma om inte betalning sker efter 30 dagar. Borgenären menar att han kan avtala vad han vill och att 320% är det som gäller, “pacta sunt servanda”.

Varför är inte borgenärens påstående helt korrekt?

Övning räntelagen 8

Älsa har en fordran på Anna. Det grundar sig i utfört arbete för en tid sen angående en altanrenovering hemma hos Anna. Älsa sa när arbetet är utfört att hon kommer vilja ha 30 000 kr för detta. Anna nickar och de skiljs åt. Den 20 september 2022 mottar Anna en faktura från Älsa daterad samma dag. Det framgår att dröjsmålsräntan uppgår till 25% och att detta ska betalas om 25 dagar. Anna får detta som en chock då hon har betalningssvårigheter och inte förväntades sådana tuffa villkor

A. Från vilket datum kommer Anna debiteras dröjsmålsränta?

B. Är det sant att Anna kommer betala 25% dröjsmålsränta?