Sakrätt

Innehåll

Totalt: 4 övningar

Sakrätt

Övning sakrätt 1

Sauron säljer ett löpande skuldebrev till Thomas. Detta blir dock kvar hos Sauron i mordor och sen efter en tid går han i konkurs på grund av ett kostsamt krig. Saurons borgenärer önskar då använda det löpande skuldebrevet som täckning för Saurons skulder.

Kan de göra detta?

Övning sakrätt 2

Axel säljer ett skuldebrev ställt till “innehavaren” till Tofi som direkt tar med sig det. Några veckor senare går i Axel i konkurs och hans borgenärer vill ha in skuldebrevet för täckning av Axels skulder.

Kan de kräva det?

Övning sakrätt 3

Jättestora Banken AB är en bank som säljer ett löpande skuldebrev till Monica. Skuldebrevet blir kvar hos banken. Banken som trott att de varit för stora för att kunna misslyckas går därefter i konkurs. Monica är orolig och undrar nu om hennes skuldebrev kommer användas för att täcka bankens gigantiska skulder.

Hjälp Monica reda ut läget.

Övning sakrätt 4

Kalle överlåter ett enkelt skuldebrev till Maggot. Skuldebrevet gäller på Lisa som dagen efter blir informerad av Kalle om att en överlåtelse av skuldebrevet skett samt att betalning nu ska ske till Maggot.

Är Maggot sakrättsligt skyddad om Kalle skulle gå i konkurs?