Skuldebrev

Innehåll

Totalt: 16 övningar

Teori om skuldebrev

Övning skuldebrev 1

Vad är ett skuldebrev för något?

Övning skuldebrev 2

I vilken lag regleras skuldebrev?

Övning skuldebrev 3

Flera gäldenärer har undertecknat ett skuldebrev och inget särskilt avtalet. Vad gäller för deras betalningsansvar för handlingen?

Övning skuldebrev 4

Anna undrar vidare vart hon kan hitta reglering om ränta på hennes fordran från uppgiften ovan. Vart kan hon det?

Plats för betalning

Övning skuldebrev 5

Om man inte bestämt vart en betalning för en fordran ska ske, vart ska då betalningen ske någonstans?

Övning skuldebrev 6

Chao tar ett lån av sin vän Linda på 200 000 kr. Linda bodde vid lånets upptagande i Barrtorp. Efter lånet är utgivet och en tid gått flyttar Linda dock till Spanien. När det är dags för lånet att betalas tillbaka bor fortfarande Linda i sydeuropa. Vilken ort ska Chao betala tillbaka skulden i?

Övning skuldebrev 7

Anna har lämnat en försträckning till Muhammed. Hon har dock sett att han på senaste tiden börjat spendera pengar hej vilt och hon blir tämligen orolig att skulden inte kommer kunna återbetalas. De har inte avtalat någon tid för återbetalning. När kan Anna snarast kräva ut pengarna av Muhammed?

Fördjupning

Övning skuldebrev 8

Liv utfärdar ett skuldebrev till Anna och det framgår tydligt att just Liv ska betala skulden på 4 000 kr till Anna. Skulden avser krukor som Anna har tillverkat. Anna vill öka sin produktion och blir i behov av likvida medel, så därefter säljer hon skuldebrevet till Macke. Dagen innan överlåtelsen betalade Liv 2 000 kr på skulden till Anna. Macke som ny ägare av skuldebrevet ser ingen notering om betalning och kräver Liv på hela summan.

A. Hur mycket måste Liv betala till Macke?

B. Anta att skuldebrevet är ställt “till viss man eller order” istället för till Anna. Förändrar det saken?

Övning skuldebrev 9

Charles har ett skuldebrev som han fått köpa av sin vän Felix. Skuldebrevet lyder att Wilhelm ska betala 10 000 kr till innehavaren. Det börjar närma sig mot förfallodagen på fordran och Charles får ett telefonsamtal av Wilhelm. Wilhelm säger att fordran uppkom under tvång och att Felix skulle berätta om Wilhelms fru som var otrogen om han inte signerade skuldebrevet. Således kommer Wilhelm inte betala fordran argumenterar han. Wilhelm kunde berätta detta till Charles eftersom han redan kände till denna händelse. Charles menar att han inte hade någon aning om att det uppkom under tvång, vilket inte borde påverka honom.

A. Kommer Charles att får betalt för denna fordran?

B. Ponera att skuldebrevet var enkelt, förändrar detta situationen?

Övning skuldebrev 10

Ponera att en överlåtelse har skett av ett löpande skuldebrev. Gäldenären har köpt en vara som inte blev levererad. 

Måste gäldenären betala till förvärvaren av skuldebrevet?

Övning skuldebrev 11

Max utfärdar ett skuldebrev till Laleh på 10 000 kr. Laleh funderar starkt på att sälja detta skuldebrev och de skriver därför “till Laleh eller order” i skuldebrevet. Max betalar amorteringar i vanlig ordning enligt skuldebrevet lydelser. Efter ett tag hör Max inget från Laleh. Max funderar inget mer på detta. Vid detta tillfälle var 5 000 kr betalt enligt amorteringsplanen. Dagarna efter detta kommer Nils med skuldebrevet i handen och kräver betalning av Max. Hela beloppet dessutom. 

Ponera att du är jurist i följande scenario och representerar Max, utred om han måste betala Nils och hur mycket.

Övning Skuldebrev 12

Karrar är borgenär av ett skuldebrev på 20 000 kr. Detta överlåts sedan till en den nya borgenären Elin. Elin känner sig en månad senare i behov av pengarna och tar i kontakt med gäldenären Ida, att hon ska betala hela beloppet om 30 dagar. Ida blir fly förbannad av detta då hon säger att hon redan betalat 12 000 kr till tidigare borgenärer.

A. Utred vad Elin har för möjligheter att få betalt av Ida.

B. Ponera att Elin aldrig kräver Ida på pengar, utan omsätter skuldebrevet ännu en gång till Lokala Banken AB. Förändrar detta möjligheterna för banken att få betalt?

Övning skuldebrev 13

Rickard har fått höra om ett fint hus som han vill köpa. Det säljs på exekutiv auktion och han märker att det är billigt. Det är ett vackert hus i Stockholms skärgård för 15 miljoner kr. En bank beviljar snabbt lånet och skriver ett löpande skuldebrev mot Rickard.

Det visar sig bara några månader senare att Rickard inte kunde betala amorteringarna och räntan. Han har ingen fast inkomst och panten som banken begärde var hans båt till ett värde av 25 000 kr.

Förklara varför banken inte borde gett ut lånet och även Rickards möjligheter att undvika betalningsansvar i detta scenario.

Övning skuldebrev 14

Jens har ett avtal om att hyra ett garage. Han bedriver en liten verksamhet där han drejar krukor och säljer på auktionssidor. På senare tid har det gått dåligt och han ligger efter med fyra hyror på 4000 kr styck, varav två som måste betalas för att han inte ska bli vräkt. Hyresvärden ringer och skriker att om 30 dagar “slänger jag ut både dig och dina krukor”. Jens skrapar ihop allt han har och får ihop till två hyror som han betalar in. 

Hyresvärden kommer några dagar senare för att vräka honom. Han menar att Jens betalade de två senaste hyrorna men inte dem som skulle stoppa vräkningen. Jens menar att det är tvärtom.

Hjälp Jens hur detta förhåller sig till lagen.

Övning skuldebrev 15

Anta att Georg har en fordran på Anna avseende 20 000 kr. Den 5 december 2021 hade Anna betalat av 4 500 kr på detta lån. Efter detta datum överlåter Georg denna fordran till en ny borgenär. Skuldebrevet kommer fortsatt att överlåtas till nya borgenärer flertalet gånger. Anna vet inte antalet gånger eller till vilka personer det har övelåtits till. Den 31 mars 2022 träder en ny borgenär till skuldebrevet fram vid namn Rudolf och kräver Anna på hela summan. Han visar även upp skuldebrevet för Anna.

A. Anna undrar om Rudolf kan kräva henne på hela summan?

B. Anna misstänker att Rudolf inte är rätt borgenär för skuldebrevet, när kan hon betala rudolf för att få en befriande verkan på skuldebrevet? Anta att det är ett löpande skuldebrev.

Övning skuldebrev 16

Ponera att ett skuldförhållande regleras i ett pdf-dokument. Ett löpande skuldebrev. Funkar detta enligt skuldebrevslagen?