Typer av fordringar

Innehåll

Totalt: 18 övningar

Ämne 1#1

Övning fordringar 1

Vad är en genusförpliktelse för något?

Övning fordringar 2

Vad är en speciesförpliktelse för något?

Övning fordringar 3

Vad är en halvgenerisk förpliktelse för något?

Övning fordringar 4

Vilken/vilka av följande är en genusförpliktelse?

A. Köp av en en häst

B. Köp av hästen Sixten

C. Köp av en sportbil

D. Köp av en sportbil med reg nr ÅÅÅ999

Övning fordringar 5

Vilken/vilka av följande är en speciesförpliktelse?

A. Köp av en en häst

B. Köp av hästen Sixten

C. Köp av en sportbil

D. Köp av en sportbil med reg nr ÖÖÖ999

Övning fordringar 6

Ett lån av pengar kan vara en speciesförpliktelse?

A. Sant

B. Falskt

Övning fordringar 7

Vad kännetecknar en naturafordran?

Övning fordringar 8

Vad kännetecknar en penningfordran?

Övning fordringar 9

Kalle lånar 500 kr av sin kompis Izabelle. Vilken av följande är detta:

A. Naturafordran

B. Penningfordran

Övning fordringar 10

Christer lånar en miljon av sin lokala sparbank. Vilken av följande är detta:

A. Naturafordran

B. Penningfordran

Övning fordringar 11

Ingemar åtar sig att snickra ihop grannens altan. Vilken av följande är detta:

A. Naturafordran

B. Penningfordran

Övning fordringar 12

Vad menas med huvudförpliktelse?

Övning fordringar 13

Vad menas med subsidiär förpliktelse?

Övning fordringar 14

Vad menas med intervention i ett fordringsförhållande?

Övning fordringar 15

Är en intervention alltid tillåten?

Övning fordringar 16

Vad menas med cession i ett fordringsförhållande?

Övning fordringar 17

A har lånat ut 300 kr i enkronor till B.

Vilken/vilka av följande stämmer bäst in på försträckning med hänsyn till ovanstående utlägg?

A. Exakt samma enkronor som lånades ut till B betalades tillbaka

B. B betalade tillbaka summan med hundralappar

C. B betalade tillbaka summan med 5 kronor

Övning fordringar 18

Vad är en novation?