Makroekonomi

 • Konjunkturer, Övning 1-7

Totalt: 7 övningar

 • Inflation, Övning 1-8
 • Konsumentprisindex (KPI), Övning 9-16
 • Reell inflation, Övning 17-19

Totalt: 19 övningar

 • Politik, Övning 1-22

Totalt: 22 övningar

 • Definition BNP & BNI, Övning 1-9
 • Marknader, Övning 10-13

Totalt: 13 övningar

 • Begrepp inom BNP, Övning 1-5

Totalt: 5 övningar

 • Multiplikator, Övning 1-12

Totalt: 12 övningar

 • Räkna ut BNP, Övning 1-5
 • Teorifrågor, Övning 6-7

Totalt: 7 övningar

 • Räkna ut BNP, Övning 1-6

Totalt: 6 övningar

 • Räkna ut BNP, Övning 1-3

Totalt: 3 övningar

 • Pengars roll, Övning 1-7
 • Pengars efterfrågan, Övning 8-13
 • Förskjutningar MD/MS, Övning 14-17

Totalt: 17 övningar

 • Växelkurser, Övning 1-12
 • Köpkraftsparitet (PPP), Övning 13-16

Totalt: 16 övningar

 • Begrepp, Övning 1
 • BNP-gap i AD/AS, Övning 2-5
 • AD/AS förskjutningar, Övning 6-9

Totalt: 9 övningar

 • Teori, Övning 1-9
 • IS/LM förskjutningar, Övning 10-18

Totalt: 18 övningar

 • Phillipskurvan, Övning 1-6

Totalt: 6 övningar

 • Typer av arbetslöshet, Övning 1-5
 • Arbetskraft, Övning 6-12
 • Fördjupning, Övning 13-17

Totalt: 17 övningar

 • Ekonomisk tillväxt, Övning 1-14

Totalt: 14 övningar

 • Allmänt om utrikeshandel, Övning 1-11
 • Handelshinder och frihandel, Övning 12-18
 • Absoluta och komparativa fördelar, Övning 19-29

Totalt: 29 övningar

Totalt: 21 övningar

Totalt: 21 övningar