Definition BNP & BNI

Innehåll

Totalt: 13 övningar

Definition BNP & BNI

Övning definition BNP & BNI 1

Vilket alternativ stämmer bäst in på BNP?

A. Det är är alla inkomster från landet

B. Det är alla inkomster till landet

C. Det är producerade varor och tjänster i landet.

Övning definition BNP & BNI 2

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på BNI?

A. Det är är alla inkomster från landet

B. Det är alla inkomster till landet

C. Det är producerade varor och tjänster i landet.

Övning definition BNP & BNI 3

Ponera att ett svenskt företag bedriver verksamhet i USA. Svenska företaget är helägt av svenskar och har en hög vinst som delas ut.

Vilket land får en ökad BNI av vinsterna?

A. USA

B. Sverige

Övning definition BNP & BNI 4 

Utifrån samma uppgifter som övningen ovan (övning 3), vilket land får en ökad BNP?

A. USA

B. Sverige

Övning definition BNP & BNI 5

Vilka av följande alternativ kommer inte mätas i landets BNP

A. Köp från svarta marknaden

B. Arvode för utfört markarbete

C. Betalning av varor kontant

D. Miljöförstöring

Övning definition BNP & BNI 6

När BNP:n växer i ett land, vad händer då med skatteintäkterna förutsatt allt annat oförändrat?

A. Ökar

B. Minskar

Övning definition BNP & BNI 7

Ponera att en stat redan har överskott i statsfinanserna. En kraftig högkonjunktur inträder sedan. Kommer överskottet vanligtvis minska eller öka?

Övning definition BNP & BNI 8

Ponera att BNP:n är 5000 miljarder kr. Vad är då den aggregerade efterfrågan på 45 graders linjen.

Övning definition BNP & BNI 9

Vad menas med multiplikatoreffekten?

Marknader

Övning definition BNP & BNI 10

Ett företag säljer lampor till ett hushåll.

Detta är en __________.

A. Faktormarknad

B. Varu & tjänstemarknad

Övning definition BNP & BNI 11

Ett företag säljer en ny bil till ett hushåll.

Detta är en __________.

A. Faktormarknad

B. Varu & tjänstemarknad

Övning definition BNP & BNI 12

Ett hushåll erbjuder arbetskraft till ett företag.

Detta är en __________.

A. Faktormarknad

B. Varu & tjänstemarknad

Övning definition BNP & BNI 13

Ett hushåll investerar i ett företag.

Detta är en __________.

A. Faktormarknad

B. Varu & tjänstemarknad