Ekonomisk tillväxt

Innehåll

Totalt: 14 övningar

Ekonomisk tillväxt

Övning tillväxt 1

Vad stämmer bäst in på extensiv tillväxt?

A. Tillväxt av ett helt land

B. Tillväxt av hela världen

C. Tillväxt per capita

Övning tillväxt 2

Vad stämmer bäst in på intensiv tillväxt?

A. Tillväxt av ett helt land

B. Tillväxt av hela världen

C. Tillväxt per capita

Övning tillväxt 3

Enligt Joseph Schumpeter så finns det något som är tätt sammankopplat till tillväxt, vad är det?

Övning tillväxt 4

Vad innebär lagen om avtagande avkastning?

Övning tillväxt 5

Vad menas med skalfördel?

Övning tillväxt 6

Danmarkx har en BNP på 700 000 DK. De har en tillväxt av sin BNP på 5%/år. Beräkna Danmarkx BNP efter 15 år.

Övning tillväxt 7

Finlandy har en BNP på 1 100 000 finska mark. De har en BNP-tillväxt på 1,2% per år. Beräkna Finlandy BNP efter 15 år.

Övning tillväxt 8

Moldomien har en BNP på 2 000 000 rubel. De har en BNP-tillväxt på 7,5% årligen. De har en stark teknologisk utveckling.

Beräkna Moldomiens BNP efter 2 år.

Övning tillväxt 9

Vad menas med 70 regeln i sammanhang med BNP tillväxt?

Övning tillväxt 10

Använd 70-regeln och bedöm när ett land med 4% årlig tillväxt kommer ha dubblerat sin BNP.

Övning tillväxt 11

Använd delvis 70-regeln och bedöm när ett land med 2% årlig tillväxt kommer ha dubblerat sin BNP.

Övning tillväxt 12

Utifrån upphinnarthypotesen vad kommer hända med Sveriges BNP per capita i förhållande till Kinas?

Övning tillväxt 13

Varför måste man offra lite av sin levnadsstandard i nuet för att få en ekonomisk tillväxt i framtiden?

Övning tillväxt 14

Ett land har fått kraftig teknologisk utveckling inom AI och jordbruk. 

Hur påverkar detta LRAS kurvan?

A. Förflyttas åt höger

B. Förflyttas ner

C. Förflyttas åt vänster