Grundläggande om BNP modeller

Innehåll

Totalt: 5 övningar

Begrepp inom BNP

Övning BNP modeller 1

Följande modell kan representera BNP för ett land

BNP=C+I+G+(ex-im)

A. Vad står C för?

B. Vad står I för?

C. Vad står G för?

D. Vad står ex för?

E. Vad står im för?

F. Vad kan (ex-im) även kallas för?

Övning BNP modeller 2

Hur bör BNP modellen formuleras om det är en öppen ekonomi utan offentlig sektor?

A. BNP=C+I

B. BNP=C+I+(ex-im)

C. BNP=C+I+G+(ex-im)

Övning BNP modeller 3

Hur bör BNP modellen formuleras om det är en sluten ekonomi utan offentlig sektor?

A. BNP=C+I

B. BNP=C+I+(ex-im)

C. BNP=C+I+G+(ex-im)

Övning BNP modeller 4

Hur bör BNP modellen formuleras om det är en öppen ekonomi med offentlig sektor?

A. BNP=C+I

B. BNP=C+I+(ex-im)

C. BNP=C+I+G+(ex-im)

Övning BNP modeller 5

BNP=C+I+G+(ex-im)

Ovanstående modell på en öppen ekonomi med offentlig sektor kan även brytas ned till följande:

BNP=Cp+Co+Ip+Io+(ex-im)

Vad är anledningarna till att bryta ned den på sådant vis?