Inflation & KPI

Innehåll

Totalt: 19 övningar

Inflation

Övning inflation & KPI 1

Vad är inflation för något?

Övning inflation & KPI 2

Hur brukar inflationen påverkas under en högkonjunktur?

Övning inflation & KPI 3

Vad är deflation för något?

Övning inflation & KPI 4

Ett år kostar en brödrost 400 kr. Året därefter är priset på samma brödrost 420 kr. Ponera att alla övriga varor i samhället också har samma prisutveckling. 

Vilken av följande förekommer?

A. Inflation

B. Deflation

Övning inflation & KPI 5

Ett år kostar ett toastjärn 150 kr. Året därefter är priset på samma toastjärn 120 kr. Ponera att alla övriga varor i samhället också har samma prisutveckling. 

Vilken av följande förekommer?

A. Inflation

B. Deflation

Övning inflation & KPI 6

Varför kan deflation vara något negativt för BNP?

Övning inflation & KPI 7

Ett påhittat lands statsskuld har ökat från 100 miljoner till 200 miljoner. Är detta ett problem?

Övning inflation & KPI 8

Vad menas med stagflation?

Konsumentprisindex (KPI)

Övning inflation & KPI 9

NominelltRealt belopp År
2 000 0002 000 0002021
2 400 0002 200 0002022
3 000 0002 750 0002023
4 000 0002 900 0002024

Utgå från att ovanstående siffror är BNP i ett land.

Beräkna deflatorn för respektive år.

Övning inflation & KPI 10

NominelltRealt belopp År
3 674 7013 785 3922018
3 897 9123 897 9122019
4 265 9113 976 3022020

A. Utgå från att ovanstående siffror är BNP i ett land.Beräkna deflatorn för respektive år.

B. Vilket år är basåret?

Övning inflation & KPI 11

Anta att en representativ konsument i sötsakslandet konsumerar 5 chipspåsar, 10 läskflaskor och 2 kg godis varje år. Konsumtionen är av samma kvantitet varje år. Priserna för varor under tre år finns i diagrammet nedan. Räkna ut inflationen mellan åren. Visa ditt svar som KPI med 2012 som basår.

ChipspåseLäsk 1 flaskaGodis 1 kg
201210849
201312759
201414959

Övning inflation & KPI 12

Anta att en representativ konsument i autolandet konsumerar 20 doftgranar, 40 reservdelar och 1 bil varje år. Konsumtionen är av samma kvantitet varje år. Priserna för varor under tre år finns i diagrammet nedan. Räkna ut inflationen mellan åren. Visa ditt svar som KPI med 2012 som basår.

DoftgranarReservdelarBil
20121580049 000
20131370059 000
20141040069 000

Övning inflation & KPI 13

Från 2010-2011 var inflationen 5%. 2010 är basår. 

Besvara hur mycket inflationen är uttryckt i KPI 2011.

Övning inflation & KPI 14

Använd 2008 som basår. 2009 är inflationen 20% och 2010 är inflationen 13%. 

Vad är KPI för respektive år?

Övning inflation & KPI 15

Använd 2001 som basår. 2002 är inflationen 15,2% och 2003 är inflationen 8,97%.

Vad är KPI för respektive år?

Övning inflation & KPI 16

Använd 1972 som basår. 1973 är inflationen 4,2% och 1974 är inflationen 6,23%.

Vad är KPI för respektive år?

Reell inflation

Övning inflation & KPI 17

Ett aktiebolag tar ett lån på 3 000 000 kr. Räntan på lånet är 2% i dagens läge. Beräkna den reella räntan i procent om:

A. Inflationen är 0,5%

B. Inflationen är 1%

C. Inflationen är 0%

D. Inflationen är 2%

Övning inflation & KPI 18

En privatperson tar ett lån på 200 000 kr för att göra affärer på börsen. Räntan på lånet är 10% i dagens läge. Beräkna den reella räntan i procent om:

A. Inflationen är 7,5%

B. Inflationen 5%

C. Inflationen är på 9,5%

Övning inflation & KPI 19

Förklara vem som tjänar på en oväntat hög inflation av långivare och låntagare.