Konjunkturer

Innehåll

Totalt: 7 övningar

Konjunkturer

Övning konjunkturer 1

Vad på ett övergripande sätt kan man säga att en lågkonjunktur är för något?

Övning konjunkturer 2

Hur kan en lågkonjunktur konstateras?

Övning konjunkturer 3

Vad på ett övergripande sätt kan man säga att en högkonjunktur är för något?

Övning konjunkturer 4

När säger man inom makroekonomin att en lågkonjunktur föreligger?

Övning konjunkturer 5

Hur brukar arbetslösheten påverkas under en lågkonjunktur?

Övning konjunkturer 6

Om en stat har under några år haft underskott i finanserna t.ex. av en lågkonjunktur, hur kommer detta troligen påverka skattesatsen i landet?

A. Mer beskattning i den staten

B. Ingen nämnvärd skillnad i beskattningen

C. Beskattningen kommer av befolkningen kommer att minska

Övning konjunkturer 7

Varför kan inte ett land ta ut för höga skattesatser i relation till sina grannländer?