Makroekonomi exempeltenta 1

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i makroekonomi (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator.

Totalt: 21 övningar

Exempeltenta 1

Övning 1

NominelltRealt belopp År
2 000 0002 000 0002021
2 400 0002 200 0002022
3 000 0002 750 0002023
4 000 0002 900 0002024

Utgå från att ovanstående siffror är BNP i ett land.

Beräkna deflatorn för respektive år.

Övning 2

Ett litet lands regering beslutar att bygga 100 000 lägenheter i landet. 

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 3

En centralbank beslutar att de ska sänka reporäntan.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 4

En centralbank beslutar att de ska ta fikarast. Vidare bestämmer regeringen att mervärdesskatten ska höjas.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 5

En centralbank beslutar att de ska höja kassakvotskravet.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 6

AE=BNP

BNP=C+I+G+(EX-IM)

C=a+c*(BNP-T)

a=200

c=0,9

I=50

G=400

T=300

EX=120

IM=180

Beräkna BNP:n.

Övning 7

Ett land investerar 50 miljoner i nya bostäder på grund av bostadsbristen i landet som råder.

Beräkna värdet av denna investering med hjälp av multiplikatorn

c=0,9

t=0,35

m=0,5

Övning 8

Om konsumtionsbenägenheten(c) ökar, vad händer då med multiplikatorn?

Övning 9

Ur en nationalekonoms ögon, vilka tre syften har pengar?

Övning 10

Befinner sig ekonomi ovan i:

A. Högkonjunktur

B. Lågkonjunktur

C. Potentiell BNP

Övning 12

En ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur p.g.a. en finanskris. Staten ska satsa på att öka sin teknologi inom DNA. Därför startade de många nya laboratorium som skapar jobb för befolkningen.

Förklara förenklat hur AD/AS modellen påverkas av detta och hur det påverkar konjunkturen.

 data-recalc-dims=

Denna satsning genererar jobb som i sin tur genererar inkomster för befolkning och konsumtionen i landet bör öka. Efterfrågan ökar och AD kurvan skiftar åt höger till AD2. BNP likväl prisnivån ökar i landet. Detta kan vara ett sätt att få igång ekonomin och komma ur lågkonjunkturen eller hamna närmare jämvikt.

Övning 13

Ett pessimistiskt uttalande om de framtida ekonomiska utsikterna för ett land görs av dess president. Som en konsekvens minskar investeringarna. Hur kommer detta påverka IS-LM modellen?

Detta gör att I minskar i modellen för BNP (C+I+G+NX) vilket skjuter IS kurvan åt vänster. Den minskade nivån för BNP:n minskar i sin tur behovet av pengar. Det kommer förutsatt att penningmängden är stabil sänka räntan. Den sänkta räntan kommer ge en motsatt effekt på investeringar och konsumtion som den ovan. Alltså kommer investeringar och konsumtion således att öka också. Sammanfattningsvis blir det dock ett skifte i IS kurvan åt vänster.

Övning 14

En centralbank är missnöjd med tillväxten i ett land så man ökar penningmängden. Vilken effekt kommer detta ge i IS-LM modellen?

LM kurvan kommer att skjutas åt höger. Vid den högre penningmängden kommer räntan att gå ner. Detta ökar BNP:n då konsumtion och investeringar ökar. Den ökade nivån för BNP gör dock att efterfrågan på pengar också ökar vilket driver upp räntan lite igen. Det minskar i sin tur ner BNP:n något i form av mindre konsumtion och investeringar. Det slutliga resultatet blir dock en förflyttning av LM-kurvan åt höger.

Övning 15

Hur påverkade oljekrisen på 70-talet Phillipskurvan i de flesta I-länderna?

Övning 16

Katja har precis tagit studenten och letar jobb inom VVS. Kort därefter får hon jobb. Den tiden hon var arbetslös, vilken typ av arbetslöshet drabbades hon av då?

A. Friktionell

B. Cyklisk

C. Strukturell

Övning 17

Vad är innebörden av hysteresis?

Övning 18

Utifrån upphinnarthypotesen vad kommer hända med Sveriges BNP per capita i förhållande till Kinas?

Övning 19

Två länder finns. Ostlandet och Snuslandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

Ost med snussmakSnus med ostsmak
Ostlandet120150
Snuslandet3080

A. Vem har komparativ fördel vid produktion av ost med snussmak?

B. Vem har komparativ fördel vid produktion av snus med ostsmak?

Övning 20

Varför kan ett litet land ofta behöva importera och exportera mer än andra länder?

Övning 21

En tullunion är exempel på:

A. Frihandel

B. Ett handelshinder