Lösningsförslag Exempeltenta 1

Exempeltenta 1

Övning 1

Lösning: 100, 109,09, 109,09, 137,93

2021: 2 000 000/2 000 000*100=100

2022: 2 400 000/2 200 000*100=109,09

2023: 3 000 000/2 750 000*100=109,09

2024: 4 000 000/2 900 000*100=137,93

Övning 2

Lösning finns på tentamen.

Övning 3

Lösning finns på tentamen.

Övning 4

Lösning finns på tentamen.

Övning 5

Lösning finns på tentamen.

Övning 6

Lösning: 3200

BNP=a+c*(BNP-T)+I+G+(X-IM)

BNP=200+0,9(BNP-300)+50+400+120-180

BNP=200+0,9*BNP-270+50+400+120-180

BNP=320+0,9*BNP

0,1*BNP=320

BNP=3200

Övning 7

Lösning: Ca. 54,66 mkr

1/(1-0,9(1-0,35)+0,5)=1/0,915

(1/0,915)*50=54,65

Övning 8

Lösning: Multiplikatorn blir större.

Övning 9

Lösning: Är ett betalningsmedel, som kan förvara värde och går att mäta.

Övning 10

Lösning: Kronan kommer att apprecieras då efterfrågan på kronor ökar. Vid den högre nivån kommer också fler vilja sälja kronor i en ny jämvikt.

Övning 11

Lösning finns på tentamen.

Övning 12

Lösning finns på tentamen.

Övning 13

Lösning finns på tentamen.

Övning 14

Lösning finns på tentamen.

Övning 15

Lösning: Kurvan gick till höger. Oljan gick oftast inte att klara sig utan. Således konsumerades ungefär samma kvantitet. Olja var också väldigt vanligt som råvara i andra produkter. Generellt sett gick alla priser därför upp för alla de olika arbetslöshetsnivåerna. Resultatet i många länder blev såväl högre arbetslöshet som högre inflation.

Övning 16

Här finns fullständig lösning på övning 16 som var flervalsfråga.

Lösning: Katja har varit arbetslös när hon precis trätt in på arbetsmarknaden.

Övning 17

Lösning: Att efter t.ex. en lågkonjunktur så kommer den strukturella arbetslösheten nått en ny högre nivå. Detta eftersom att t.ex. en lågkonjunktur ofta resulterar i vissa permanenta förändringar av arbetsmarknaden.

Övning 18

Lösning: Dessa kommer komma närmare varandra. Eftersom en allt större del av Sveriges investeringar måste gå till ersättningsinvesteringar. Kina kan då nyinvestera och komma ikapp Sverige tills de hamnar i samma sits.

Övning 19

Lösning: 

A. Ostlandet (alternativkostnaden är 1,25 (150/120) snus samtidigt som alternativkostnaden för Snuslandet är 2,6667 (80/30)).

B. Snuslandet (alternativkostnaden är 0,375 (30/80) ostar samtidigt som alternativkostnaden för Ostlandet är 0,8 (120/150)).

Övning 20

Lösning: De är mindre benägna att vara helt självförsörjande än ett stort land och kan därför vara i behov av att importera varor t.ex. Sverige kan inte odla kaffe (på ett lönsamt sätt) och behöver importera denna vara. De kan behöva exportera mer då det finns överskott av vissa resurser i landet (mer än vad landet behöver) t.ex. har Finland mer skog än vad landet efterfrågar, således kan dem exportera mycket av denna vara.

Övning 21

Här finns fullständig lösning på övning 21 som var flervalsfråga.

Lösning: Beroende på om man är med i tullunionen eller inte så kan tullunionen utgöra både ett handelshinder och frihandel. Frihandel för medlemmar och ett handelshinder för externa.