Lösningsförslag Exempeltenta 2

Exempeltenta 2

Övning 1

Lösning: A. 97,08, 100, 107,28 B. 2019

A.

  1. 2018: 3 674 701/3 785 392*100=97,08

2019: 3 897 912/3 897 912*100=100 

2020: 4 265 911/3 976 302*100=107,28

B. 2019 eftersom nominellt och realt belopp matchar.

Övning 2

Lösning finns på tentamen.

Övning 3

Lösning finns på tentamen.

Övning 4

Lösning finns på tentamen.

Övning 5

Lösning finns på tentamen.

Övning 6

Lösning: ca. 2096,55

BNP=a+c*(BNP-T)+I+G+(X-IM)

BNP=450+0,85(BNP-0,5*BNP)+600+190+(400-(120+0,15*BNP))

BNP=450+0,425*BNP+600+190+400-120-0,15*BNP

BNP=1520+0,275*BNP

0,725*BNP=1520

BNP=2096,551724

Övning 7

Lösning

Övning multiplikator 11 Logilu

Övning 8

Lösning: Att pengar kan användas för att få varor och tjänster istället för att byta en annan vara eller tjänst för att få den efterfrågade produkten.

Övning 9

Lösning: Man kan öka utbudet. Det kommer försvaga valutan kontra andra valutor. Landets varor blir då relativt billigare och då ökar exporten. Samtidigt blir utländska varor relativt sett dyrare vilket minskar importen. Båda effekterna ökar nettoexporten.

Övning 10

Lösning finns på tentamen.

Övning 11

Lösning finns på tentamen.

Övning 12

Lösning finns på tentamen.

Övning 13

Lösning finns på tentamen.

Övning 14

Låg.

Övning 15

Låg.

Övning 16

Här finns fullständig lösnings på övning 16 som var flervalsfråga.

Lösning: Bosses förlust av jobbet berodde på av en lågkonjunktur således borde cyklisk arbetslöshet passa bäst in.

Övning 17

Lösning: När folk inte kan flytta för att ta ett nytt jobb på en annan ort kan arbetslösheten öka.T.ex. om de blir av med jobbet vid deras ursprungsort. Kanske är de kvalificerade att ta ett nytt jobb på en annan ort. Dock kan deras möjlighet att flytta hindra de från att ta det jobbet.

Övning 18

Lösning finns på tentamen.

Övning 19

Lösning:

A. Tacolandet

B. Tacolandet

C. Tacolandet (alternativkostnaden är 1,4 (70/50) burritos samtidigt som alternativkostnaden för Burritorepubliken är 6 (60/10))

D. Burritolandet (alternativkostnaden är 0,1667 (10/60) samtidigt som alternativkostanden för Tacolandet är 0,7143 (50/70))

Övning 20

Här finns fullständig lösning på övning 20 som var flervalsfråga.

Lösning: En begränsning av import kan leda till att fler i landet stödjer den inhemska varan mer genom att köpa den istället för utländska.

Övning 21

Lösning: Nej, på det stora hela tjänar världen på friare handel men olika länder kan påverkas olika mycket. Vissa kan förlora på friare handel.