Multiplikator

Innehåll

Totalt: 12 övningar

Multiplikator

Övning multiplikator 1

Ett land gör en investering där de bygger nya bostäder till sin befolkning. Det lägger in 100 mkr på bostäder. Detta resulterade i att BNP ökade med 120 mkr. 

Ge en tänkbar förklaring på detta med hjälp av multiplikatorn.

Övning multiplikator 2

Ovanstående figur illustrerar multiplikatorns formel i en öppen ekonomi med regering. Besvara följande utifrån detta.

A. Vad står c för?

B. Vad står t för?

C. Vad står m för?

Övning multiplikator 3

Ett land investerar 20 miljoner för förbättrad sjukvård.

Beräkna värdet av denna investering med hjälp av multiplikatorn

c=0,8

t=0,4

m=0,4

Övning multiplikator 4

Ett land investerar 5 miljoner i vägbygge i syfte att förbättra infrastrukturen.

Beräkna värdet av denna investering med hjälp av multiplikatorn

c=0,95

t=0,1

m=0,2

Övning multiplikator 5

Ett land investerar 50 miljoner i nya bostäder på grund av bostadsbristen i landet som råder.

Beräkna värdet av denna investering med hjälp av multiplikatorn

c=0,9

t=0,35

m=0,5

Övning multiplikator 6

Om konsumtionsbenägenheten(c) ökar, vad händer då med multiplikatorn?

Övning multiplikator 7

Om skatten(t) ökar, vad händer då med multiplikatorn?

Övning multiplikator 8

Om import benägenheten(im) ökar, vad händer då med multiplikatorn?

Övning multiplikator 9

Nedan följer tre länder och information om dem. 

A. Beräkna multiplikatorn för de olika länderna.

ctm
Land X0,80,50,2
Land Y0,40,60,3
Land Z0,90,10,05

B. Beräkna ökningen av varje lands BNP om investeringarna skulle öka med 100.

Övning multiplikator 10

Nedan följer tre länder och information om dem. 

A. Beräkna multiplikatorn för de olika länderna.

ctm
Land X0,650,240,17
Land Y0,80,140,04
Land Z0,60,320

B. Beräkna ökningen av varje lands BNP om statens utgifter skulle öka med 200.

Övning multiplikator 11

I ett land gäller följande:

c=0,7

t=0,2

m=0

A. Beräkna multiplikatorn.

B. Om investeringarna i landet ökar med 100, vad kommer då hända med BNP:n?

Övning multiplikator 12

I ett land gäller följande:

c=0,35

t=0,46

m=0

A. Beräkna multiplikatorn.

B. Om statens utgifter i landet ökar med 50, vad kommer då hända med BNP:n?