Pengar och centralbanker

Innehåll

Totalt: 17 övningar

Pengars roll

Övning pengars roll 1

Ur en nationalekonoms ögon, vilka tre syften har pengar?

Övning pengars roll 2

Vad innebär det att pengar är ett betalningsmedel?

Övning pengars roll 3

Vad innebär det att pengar kan förvara värde?

Övning pengars roll 4

Vad innebär det att pengar går att mäta?

Övning pengars roll 5

Vad heter Sveriges centralbank?

Övning pengars roll 6

Hur började ursprungligen pengar i pappersform att omsättas?

Övning pengars roll 7

Vad menas med fiatpengar?

Pengars efterfrågan

Övning pengars efterfrågan 8

Om räntorna går upp. Hur påverkar detta pengars efterfrågan?

A. Mer efterfrågan

B. Mindre efterfrågan

Övning pengars efterfrågan 9

Om ett land BNP ökar, hur påverkar detta pengars efterfrågan?

A. Mer efterfrågan

B. Mindre efterfrågan

Övning pengars efterfrågan 10

Om den reala prisnivån minskar i ett land, hur påverkar detta pengars efterfrågan?

A. Mer efterfrågan

B. Mindre efterfrågan

Övning pengars efterfrågan 11

Om räntorna går ner, hur påverkar detta pengars efterfrågan?

A. Mer efterfrågan

B. Mindre efterfrågan

Övning pengars efterfrågan 12

Om penningmängden minskas i ett land, allt annat lika, vad händer då med efterfrågan på pengar och räntan i detta land?

Övning pengars efterfrågan 13

Om penningmängden ökar i ett land, allt annat lika, vad händer då med efterfrågan på pengar och räntan i detta land?

Förskjutningar MD/MS

Övning pengars efterfrågan 14

Antag att riksbanken säljer statsobligationer till allmänheten för att påverka ekonomin. Förklara hur efterfråge- och utbudskurvorna av pengar förändras av detta.

Penningmängden bör minska. Riksbanken kommer få betalningar från allmänheten som de kan förstöra, därmed minskar penningmängden. Således bör den vertikala utbudskurvan förskjutas till vänster.

Övning pengars efterfrågan 15

Befolkningen i ett land oroar sig för en mer volatil aktiemarknad och vill sälja sina aktier. Förklara hur efterfråge- och utbudskurvorna av pengar och räntan förändras av detta.

Befolkningen vill skydda sig mot förluster och kommer vilja sälja aktierna. Detta ökar efterfrågan på pengar. Tillgången är densamma dock. Detta kommer leda till en högre räntenivå. En högre ränta kommer då krävas för att motivera investeringarna.

Övning pengars efterfrågan 16

Antag att riksbanken köper statsobligationer av allmänheten för att påverka ekonomin. Förklara hur efterfråge- och utbudskurvorna av pengar förändras av detta.

Penningmängden bör öka. Riksbanken kommer göra utgående betalningar som hamnar i allmänheten, därmed kommer öka penningmängden. Utbudskurvan kommer skjutas till höger i detta fall.

Övning pengars efterfrågan 17

Antag att kassakvoten för bankerna i ett land förändras. Den gick från 12% till 8%.

A. Förklara hur efterfråge- och utbudskurvorna av pengar förändras av detta.

B. Hur kommer räntan påverkas?

A. Penningmängden kommer att öka. Eftersom bankerna kommer vilja och kunna låna ut mer på grund av den lägre kvoten. Utbudskurvan kommer skifta till höger.

B. Räntan kommer minska. Jämvikten kommer att förflyttas till höger på grund av denna stimulans och räntan hamnar på en lägre nivå.