Phillipskurvan

Innehåll

Totalt: 6 övningar

Innehåll

Övning Phillipskurvan 1

Vad beskrev den ursprungliga Phillipskurvan för samband?

Övning Phillipskurvan 2

Varför visas ofta Phillipskurvan med inflation på Y-axeln istället för löneökningar?

Övning Phillipskurvan 3

Om det råder hög arbetslöshet, hur kommer då inflationen vara enligt Phillipskurvan?

Övning Phillipskurvan 4

Om det råder hög inflation, hur kommer då arbetslösheten vara enligt Phillipskurvan?

Övning Phillipskurvan 5

Hur påverkade oljekrisen på 70-talet Phillipskurvan i de flesta I-länderna?

Övning Phillipskurvan 6

Hur har de senaste årens internationalisering påverkat Phillipskurvan vid nationella mätningar?