Innehåll

Totalt: 22 övningar

Politik

Övning politik 1

Vad är penningpolitik?

Övning politik 2

Vad är finanspolitik?

Övning politik 3

Vad är stabiliseringspolitik?

Övning politik 4

Vilken/vilka av följande alternativ stämmer bäst in på vem som styr finanspolitiken?

A. Riksbanken

B. Ekonomimyndigheten

C. Regeringen

D. Kommunen

Övning politik 5

Vilken/vilka av följande alternativ stämmer bäst in på vem som styr penningpolitiken?

A. Riksbanken

B. Ekonomimyndigheten

C. Regeringen

D. Kommunen

Övning politik 6

Vilken/vilka av följande alternativ stämmer bäst in på vem som styr stabiliseringspolitiken?

A. Riksbanken

B. Ekonomimyndigheten

C. Regeringen

D. Kommunen

Övning politik 7

Vad är kontracyklisk finanspolitik?

Övning politik 8

Ett land behöver snabba åtgärder vid en lågkonjunktur. De har tagit fram en plan och kommit fram till att en penning- respektive finanspolitisk åtgärd skulle kunna vara lika effektfulla.

Vilken politik hade du använt för att få snabbast effekt?

Övning politik 9

Riksbanken i Sverige har ett centralt mål med sin penningpolitik, vad för mål?

Övning politik 10

Hur påverkar ett land med valutan Euro sin penningpolitik?

Övning politik 11

En stor investering görs på vägbyggen av landets stat. Detta resulterade i en stor ränteuppgång.

Hur påverkar detta privata investeringar?

Övning politik 12

Det föreligger en stor lågkonjunktur i ett land. 

Vilken politik kan passa bra i detta läge?

A. Kontraktiv finanspolitik

B. Expansiv finanspolitik

C. Expansiv penningpolitik

D. Både B och C

Övning politik 13

Det föreligger högkonjunktur i ett land. 

Vilken politik kan passa bra i detta läge?

A. Expansiv finanspolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv penningpolitik

Övning politik 14

Ge exempel på en automatisk stabilisator.

Övning politik 15

Ett litet lands regering beslutar att bygga 100 000 lägenheter i landet. 

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 16

En centralbank beslutar att de ska sänka reporäntan.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 17

En centralbank beslutar att de ska ta fikarast. Vidare bestämmer regeringen att mervärdesskatten ska höjas.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 18

En centralbank beslutar att de ska höja kassakvotskravet.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 19

En centralbank beslutar att de ska köpa statspapper.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 20

En regering har bestämt sig för att införa en regel som sänker inkomstskatten.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 21

En centralbank beslutar att de ska sälja statspapper.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning politik 22

En centralbank beslutar att de sänka kassakvotskravet.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik