Utrikeshandel

Innehåll

Totalt: 29 övningar

Allmänt om utrikeshandel

Övning allmänt om utrikeshandel 1

Vad är en öppen ekonomi?

Övning allmänt om utrikeshandel 2

Vad är en sluten ekonomi?

Övning allmänt om utrikeshandel 3

Är Sverige en öppen eller sluten ekonomi?

Övning allmänt om utrikeshandel 4

Tjänar alla länder på en friare handel?

Övning allmänt om utrikeshandel 5

Varför brukar länder med stor befolkning sysselsätta sig med arbetsintensiv produktion?

Övning allmänt om utrikeshandel 6

Vilka är det två delarna i betalningsbalansen?

Övning allmänt om utrikeshandel 7

Är det alltid bra eller dåligt att vara nettoexportör?

Övning allmänt om utrikeshandel 8

Ett land har underskott i sin bytesbalans och har således _____ i kapitalbalansen.

Övning allmänt om utrikeshandel 9

Ett land har _______ i sin bytesbalans och har således underskott i kapitalbalansen.

Övning allmänt om utrikeshandel 10

Ett land producerar mycket av världens olja. Man vill utöka sin export med 50%. Vad finns det för risk med detta kopplat till priset på olja?

Övning allmänt om utrikeshandel 11

Varför kan ett litet land ofta behöva importera och exportera mer än andra länder?

Handelshinder och frihandel

Övning handelshinder och frihandel 12

Ett land har nu stor brist av järn som en naturresurs i detta land. De vill därför begränsa _________ för att säkra denna tillgång till den inhemska marknaden.

A. exporten

B. importen

Övning handelshinder och frihandel 13

Ett land har just nu gjort en storsatsning på teknologi inom bioraffinering för jordbrukssektorn. De vill då begränsa _________ för att inte utlandet ska störa utvecklingen av denna sektorn.

A. importen

B. exporten

Övning handelshinder och frihandel 14

En tull är exempel på:

A. Frihandel

B. Ett handelshinder

Övning handelshinder och frihandel 15

Importkvoter är exempel på:

A. Frihandel

B. Ett handelshinder

Övning handelshinder och frihandel 16

Frihandelsavtal är exempel på:

A. Frihandel

B. Ett handelshinder

Övning handelshinder och frihandel 17

En tullunion är exempel på:

A. Frihandel

B. Ett handelshinder

Övning handelshinder och frihandel 18

Vilken är den största risken på kort sikt med att införa tullar mot ett annat land.

Absoluta och komparativa fördelar

Övning absoluta och komparativa fördelar 19

Två länder finns. Bananrepubliken och Tårtaturen.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

BananerTårtor
Bananrepubliken10020
Tårtaturen20100

A. Vem har absolut fördel när det gäller tillverkning av bananer?

B. Vem har absolut fördel när det gäller tillverkning av tårtor?

Övning absoluta och komparativa fördelar 20

Två länder finns. Stålunionen och Bonderepubliken.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

StålVete
Stålunionen2006
Bonderepubliken150500

A. Vem har absolut fördel vid produktion av stål?

B. Vem har absolut fördel vid produktion av vete?

Övning absoluta och komparativa fördelar 21

Två länder finns. Proffslandet och Slölandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

SkorByxor
Proffslandet200350
Slölandet150180

A. Vem har absolut fördel vid produktion av skor?

B. Vem har absolut fördel vid produktion av byxor?

Övning absoluta och komparativa fördelar 22

Två länder finns. Tacolandet och Burritorepbuliken. 

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

TacosBurritos
Tacolandet5070
Burritorepubliken1060

A. Vem har absolut fördel vid produktion av tacos?

B. Vem har absolut fördel vid produktion av burritos?

C. Vem har komparativ fördel vid produktion av tacos?

D. Vem har komparativ fördel vid produktion av burritos?

Övning absoluta och komparativa fördelar 23

Två länder finns. Ostlandet och Snuslandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

Ost med snussmakSnus med ostsmak
Ostlandet120150
Snuslandet3080

A. Vem har komparativ fördel vid produktion av ost med snussmak?

B. Vem har komparativ fördel vid produktion av snus med ostsmak?

Övning absoluta och komparativa fördelar 24

Två länder finns. Hummerlandet och Fijatlandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

MilitärfordonCyklar
Hummerlandet2580
Fijatlandet30190

A. Vem har komparativ fördel för att producera militärfordon?

B. Vem har komparativ fördel för att producera cyklar?

Övning absoluta och komparativa fördelar 25

Två länder finns. Fisklandet och Getlandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan.

FiskOst
Fisklandet150120
Getlandet390

A. Vem har komparativ fördel för att producera fisk?

B. Vem har komparativ fördel för att producera ost?

Övning absoluta och komparativa fördelar 26

Två länder finns. Litiumförbundet och Skogslandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan.

BatterierPappkartonger
Litiumförbundet80001500
Skogslandet60003000

A. Vem har komparativ fördel för att producera batterier?

B. Vem har komparativ fördel för att producera pappkartonger?

Övning absoluta och komparativa fördelar 27

Två länder finns. Bärsamas och Jeansunionen.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan.

Alkoholhaltiga dryckerJackor
Bärsamas2000900
Jeansunionen25008000

A. Vem har komparativ fördel för att producera alkoholhaltiga drycker?

B. Vem har komparativ fördel för att producera jackor?

Övning absoluta och komparativa fördelar 28

Två länder finns. Demokratiska folkrepubliken Miad och Paralandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. Producerar de hälften av respektive vara blir produktionen hälften så stor.

KnäckchokladMandel
Miad80004000
Paralandet20002600

A. Om varje land väljer att bryta all utrikeshandel och fokuserar sin produktion på hälften av varje vara, hur stor blir världsproduktionen?

B. Om nu länderna specialiserar sig efter sina respektive komparativa fördelar, hur stor blir världsproduktionen?

C. Utifrån B. frågan, om produktionen hade delats lika med båda varorna (alltså hälften till varje land), vem hade då gynnats av den internationella handeln?

Övning absoluta och komparativa fördelar 29

Två länder finns. Traktorlandet och Verktygslandet.

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. Producerar de hälften av respektive vara blir produktionen hälften så stor.

TraktorerSkördetröskor
Traktorlandet 500400
Verktygslandet8002000

A. Om varje land väljer att bryta all utrikeshandel och fokuserar sin produktion på hälften av varje vara, hur stor blir världsproduktionen?

B. Om nu länderna specialiserar sig efter sina respektive komparativa fördelar, hur stor blir världsproduktionen?

C. Utifrån B. frågan, om produktionen hade delats lika med båda varorna (alltså hälften till varje land), vem hade då gynnats av den internationella handeln?