Växelkurser

Innehåll

Totalt: 16 övningar

Växelkurser

Övning växelkurser 1

Vad är en rörlig växelkurs?

Övning växelkurser 2

Vad är en fast växelkurs?

Vaxelkurser Bild 1 Logilu

Övning växelkurser 3

Kommer kronan att apprecieras eller deprecieras av en ökning i efterfrågan på kronor?

Övning växelkurser 4

Kommer kronan att apprecieras eller deprecieras om tillgången på kronor minskar.

Övning växelkurser 5

Om räntan i Sverige ökar i jämförelse med övriga världen kommer kronan:

A. Apprecieras

B. Deprecieras

Övning växelkurser 6

Hur påverkas penningpolitiken av att ha en fast växelkurs?

Vaxelkurser Bild 2 Logilu

Övning växelkurser 7

En centralbank vill påverka värdet på växelkursen med avseende på sin egna valuta. Man ökar kraftigt tillgången på valutan. Vad händer?

Övning växelkurser 8

En regering som styr sitt lands penningpolitik själv önskar öka landets nettoexport. Hur kan man göra det genom valutan?

Växelkurser bild 3 Logilu

Övning växelkurser 9

En valuta får nya förväntningar på sig. Nu tror man att valutan kommer att försvagas kraftigt. Tillgångar i den valutan kommer då sannolikt att:

A. Köpas mer

B. Säljas mer

Övning växelkurser 10

I kristider brukar man söka sig till:

A. De större valutorna

B. De mindre valutorna

Övning växelkurser 11

Efterfrågan på bilar av märket Volvo tillverkade i Sverige ökar. Hur kommer detta påverka kronan?

Övning växelkurser 12

Efterfrågan på svensk skog har plötsligt minskat. Hur kommer detta påverka kronan?

Köpkraftsparitet

Övning växelkurser 13

En big mac kostar 59 kr i Sverige och 6 dollar i USA. Om köpkraftsparitet råder, vad borde växelkursen för dollar vara?

Övning växelkurser 14

En big mac kostar 35 rand i Sydafrika och 6 dollar i USA. Om köpkraftsparitet råder, vad borde växelkursen för dollar vara?

Övning växelkurser 15

En big mac kostar 59 kronor i Sverige och i Ryssland kostar det 200 rubel, vad borde växelkursen för rubel vara?

Övning växelkurser 16

En identiskt fruktkorg kostar 40 norska kronor i Norge och i Frankrike kostar 2 euro, vad borde växelkursen för norska kronor vara?