Ekonomisk brottslighet

Innehåll

Totalt: 12 övningar

Ekonomisk brottslighet

Övning ekonomisk brottslighet 1

Vilka är de tre typerna av uppsåt som finns?

Övning ekonomisk brottslighet 2

Vad innebär avsiktsuppsåt?

Övning ekonomisk brottslighet 3

Vad innebär insiktsuppsåt?

Övning ekonomisk brottslighet 4

Vad innebär likgiltighetsuppsåt?

Övning ekonomisk brottslighet 5

Vad menas med objektiva respektive subjektiva rekvisit inom straffrätten?

Övning ekonomisk brottslighet 6

Erik skjuter Albert i hjärtat med ett 12 kalibrigt hagelgevär och ropar innan han skjuter “Nu ska du dö!”. Albert avlider av skottet. Vilket uppsåt är detta troligen?

Övning ekonomisk brottslighet 7

Jesper är otroligt arg på Lisa. Efter flera år av ilska köper han en landmina. Han vet efter lite efterforskningar att Lisa varje morgon 06:48 går förbi ett lokalt kafé med sin kompis Johanna. Jesper tycker bra om Johanna, men ogillar verkligen Lisa. Jesper placerar och aktiverar landminan utanför kafét fem minuter innan de kommer dit. De kliver på minan och båda avlider. Vilket uppsåt är detta troligen?

Övning ekonomisk brottslighet 8

Vilka två typer av oaktsamhetsformer finns?

Övning ekonomisk brottslighet 9

Roberts firma är på obestånd och skänker bort mark i hans firma till ett betydande värde till en bekant. Hans tanke är att kunna köpa tillbaka marken väldigt billigt efter konkursen. Nu börjar han bli orolig att han kanske begått något brott. Vilket brott är det tänkbart att han begått?

Övning ekonomisk brottslighet 10

Anita driver en frisörsalong som länge haft ekonomiska bekymmer. På sistone har det gått värre och hennes firma har hamnat på obestånd. I ett desperat försök att rädda firman säljer hon alla inventarier och tar alla likvida medel och köper köpoptioner i ett stort bolag. Optionerna har väldigt liten chans att generera någon vinst. Skulle de däremot bli värdefulla skulle det innebära en väldigt stor förmögenhet. 

När hon med spänning och sitter och följer börsen ringer hennes väninna Johanna. Hon tipsar Anita om att hennes förfarande kanske inte var så bra. Anita försvarar sig dock, men när hon på kvällen sitter och funderar på sin egen kammare misstänker hon att hon kanske begått ett brott. Vad misstänker troligen Anita att hon begått för brott?

Övning ekonomisk brottslighet 11

Muhammed har gått i konkurs och konkursförvaltaren erfordrar från Muhammed i hans roll som konkursgäldenär uppgifter om vilka tillgångar han har. Han döljer uppsåtligen uppgifter om en guldtacka på 12,5 kg som han har. Muhammed säger inget om detta, men efter konkursens avslutande får en borgenär reda på detta och vill att Muhammed ska få sitt straff för brottet han begått. Vad är brottet?

Övning ekonomisk brottslighet 12

Bob driver en liten livsmedelsbutik på glesbygden i bolagsformen aktiebolag. Han ogillar att betala skatt och i bokföringen så bokför han därför inte en stor del av intäkterna och han hittar på kostnader. Med det lägre resultatet tänker han att han kan betala mindre skatt. En dag kommer ett brev till livsmedelsbutiken och Bob anklagas för ett brott, vilket?