Företagsrekonstruktion

Innehåll

Totalt: 5 övningar

Företagsrekonstruktion

Övning företagsrekonstruktion 1

Vem kan ansöka om att företag ska genomgå rekonstruktion?

Övning företagsrekonstruktion 2

Vem utser rekonstruktör?

Övning företagsrekonstruktion 3

Hur många rekonstruktörer ska utses?

Övning företagsrekonstruktion 4

Vilka egenskaper ska en rekonstruktör ha enligt LFR?

Övning företagsrekonstruktion 5

Bobs baconbod AB genomgår en företagsrekonstruktion. Bolagets VD betalar en leverantörsfaktura som uppstod innan rekonstruktionen började. Vem behöver VD:n söka tillstånd hos innan VD:n kan göra det?