Innehåll

Totalt: 7 övningar

Konkurs

Övning konkurs 1

Vilken är den primära lagen som reglerar konkurser?

Övning konkurs 2

Vem kan ansöka om att någon ska gå i konkurs?

Övning konkurs 3

Om det är gäldenären som lämnar in en ansökan om konkurs, vilken prövning ska då ske för att påståendet om insolvens ska godkännas?

Övning konkurs 4

Om det är borgenär som lämnar in en ansökan om konkurs, vilken prövning ska då ske för att påståendet om insolvens ska godkännas?

Övning konkurs 5

Elaka Banken AB har pant i Johannas fastighet. Denna panten är enligt banken betryggande. När Johanna inte har kunnat betala ränta och amortering några månader begär de Johanna i konkurs. Kan banken göra det?

Övning konkurs 6

Kalle har sagt sig ställa in sina betalningar. En lokal matbutik har en fordran mot Kalle som förfaller om 10 dagar. De vill nu begära Kalle i konkurs. Dock har Kalles make Sten-Egon ställt betryggande säkerhet för fordran. Kan matbutiken begära Kalle i konkurs?

Övning konkurs 7

Företaget Bandybollar med Bacontema AB leasar en firmabil från en lokal bilåterförsäljare. Efter att ha leasat bilen i 1,5 år går Bandybollar med Bacontema AB i konkurs. Kommer den leasade bilen ingå i konkursen eller har bilåterförsäljaren separationsrätt?