Skuldsanering

Innehåll

Totalt: 5 övningar

Skuldsanering

Övning skuldsanering 1

Vart regleras primärt skuldsanering?

Övning skuldsanering 2

Vad innebär skuldsanering?

Övning skuldsanering 3

Vilket myndighet är det som prövar om skuldsanering ska beviljas?

Övning skuldsanering 4

Kan en privatperson som inte har sina huvudsakliga intressen i Sverige beviljas skuldsanering enligt SKUL?

Övning skuldsanering 5

Kan en gäldenär som inte har sina huvudsakliga intressen i Sverige beviljas skuldsanering enligt F-SKUL?