Utmätning

Innehåll

Totalt: 11 övningar

Utmätning

Övning utmätning 1

Vilken är den primära lagen som reglerar utmätning?

Övning utmätning 2

Vilken svensk myndighet har ansvar för “verkställighet” enligt utsökningsbalken?

Övning utmätning 3

Är ett beslut från KFM om betalningsföreläggande en exekutionstitel?

Övning utmätning 4

Är en förbindelse om underhållsbidrag en exekutionstitel?

Övning utmätning 5

Är en faktura en exekutionstitel?

Övning utmätning 6

Är en domstols dom en exekutionstitel?

Övning utmätning 7

Adele står inför en utmätning. Hon är ganska hungrig och äger en banan. Kan bananen utmätas för hennes skulder?

Övning utmätning 8

Johannes står även han inför utmätning. Han har en klocka som han ärvt från sin pappa som är värd 10 000 kr. Kan denna utmätas för Johannes?

Övning utmätning 9

Daren fick ett hus av sina föräldrar i gåva. Gåvan kombinerades med ett överlåtelseförbud. Darens skulder har blivit så stora att han står inför utmätning. Kronofogden och Darens borgenärer vill ta huset. Kan de det?

Övning utmätning 10

Jim och Pam är gifta och bor i Jims föräldrahem. Pam har spenderat stora pengar på utbildning inom konst och har dränerat sina ekonomiska resurser. Därför sker nu utmätning i deras hem. Kronofogden vill ta deras nya TV-apparat som betalning för skulden. Jim protesterar och menar att de inte kan det för att den är hans. Han kan dock inte styrka sitt påstående med något. Kronofogden menar då att de kan anta att den är Pams och ta den. Vem har rätt?

Övning utmätning 11

Edgar äger en fastighet i Skåne. Han har skulder på fastigheten och en av borgenärer är Gamla Falsterbos Sparbank (GFS) som har pantbrev på 500 000 från 2016 i fastigheten och en fordran på 520 000. GFS har ledsnat på att Edgar hela tiden inte kan betala i tid. De begär därför utmätning av fastigheten 1 januari 2020. Det finns dock fler borgenärer. Elaka Banken AB har en fordran på 300 000 och pantbrev på 400 000 från 2014. Vidare finns en fordran på 150 000 till Barnes Bank AB som också har ett pantbrev på 150 000 kr. Pantbrevet är från 2008. Kostnaderna för förfarandet uppgår till 40 000 kr. Medelsfördelningen sker den 1 maj 2020.

Upprätta en sakägarförteckningen och räkna ut skyddsbeloppet.