Enkel linjär regression

Innehåll

Totalt: 10 övningar

Allmänt om regression

Övning introduktion 1

Vad är skillnaden på tvärsnittsdata och tidsseriedata?

Övning introduktion 2

Varför vill man plotta data?

Övning introduktion 3

Vad menas med frihandsregression?

Övning introduktion 4

En mätning har gjorts över ett bostadsområde om 30 villor. De mäter hur mycket bostadspriserna ökar desto större huset är i kvadratmeter. 

Ekvationen de får fram lyder:

y=500+30x

Identifiera vad i ekvationen som är regressionskoefficienten.

Anpassning av enkel regressionslinje

Övning enkel linjär regression 5

Eddie och Hanna kollar på bostadsrätter i Skövde kommun. De vill ha en regressionslinje för sambandet mellan pris och antalet kvadratmeter som bostadsrätterna är på.

A. Hjälp de att anpassa en regressionslinje efter datan nedan.

B. Beräkna med hjälp av formeln ett uppskattat pris på en lägenhet som är 60 kvadratmeter stor.

Kvadratmeter (x)Pris i tkr (y)
44995
741 795
981 250
57750
501 045
40895
37795
43580

Övning enkel linjär regression 6

Nedan följer datan från förra uppgiften plottad med en linje som nästintill också är densamma. Ge exempel på varför punkterna ibland avviker kraftigt från linje.

Övning enkel linjär regression 7

Vid beräkningar med många observationer kan datorn vara behjälplig. Nedan följer en större mängd bostadsrätter (50 st) till salu i Skövde.

Här utgörs regressionslinjen av y=10,7+19,1*x

I förra uppgiften var den y=369,6675+11,62*x

A. Jämför vad linjerna ger för uppskattning av vad en lägenhet på 60 kvadratmeter ska kosta.

B. Är linjen bra för att uppskatta priset på en lägenhet som är 130 kvadratmeter stor?

Övning enkel linjär regression 8

Nedan följer mätarställning och pris i tusen kr för ett antal BMW 5 serie från mellan 2017-2018 som säljs på internet. Nedan följer också dessa plottade. 

Beräkna regressionslinjen till observationerna.

Avrunda till fyra decimaler i dina beräkningar.

Mätarställning i mil (x)Pris i tkr (y)
8 319315
7 427449
10 675219
9 272280
12 880294
8 860350
6 023480

Övning enkel linjär regression 9

Nedan följer ett antal bilar av ett annat tyskt märke. Begränsning har skett med mätarställning, drivmedel, växellåda och modell. Bilköparen vill ha hjälp att göra en regressionslinje av dig för observationerna nedan. Observationerna följer plottade nedan.

A. Beräkna en regressionslinje anpassad efter observationerna.

B. Är linjen bra för att beräkna priset på en ett år gammal bil med i övrigt samma förutsättningar?

Årtal på bilen (x)Pris i tkr (y)
4765
6595
6480
3949
6600
4799
6580
3719

Övning enkel linjär regression 10

Nedan följer pris och utdelningar för sex aktier. Ludvig undrar om det finns något samband mellan utdelning och priset. De följer också plottade nedan.

A. Gör en regressionslinje till materialet (avrunda till fyra decimaler).

B. Beräkna med hjälp av linjen priset på en aktie med 4 kr i utdelning (avrunda till hela kronor).

C. Om aktien som är värd 370 kr tas bort, kommer det ha någon effekt på regressionslinjen?

Utdelning (x)Pris i kr (y)
4,7246
3,75222
4,7246
8,5370
6192
1,95268