Korrelationskoefficienter

Innehåll

Totalt: 17 övningar

Pearsons korrelationskoefficient

Övning Pearsons korrelationskoefficient 1

Vid en angiven korrelationskoefficient på 1 finns det  _________.

A. ett positivt samband

B. ett negativt samband

C. ingen korrelation

Övning Pearsons korrelationskoefficient 2

Vid en angiven korrelationskoefficient på -0,2 finns det _________.

A. ett positivt samband

B. ett negativt samband

C. ingen korrelation

Övning Pearsons korrelationskoefficient 3

Vid en angiven korrelationskoefficient på 0 finns det _________.

A. ett positivt samband

B. ett negativt samband

C. ingen korrelation

Övning Pearsons korrelationskoefficient 4

Vid en angiven korrelationskoefficient på 0,77 finns det _________.

A. ett positivt samband

B. ett negativt samband

C. ingen korrelation

Övning Pearsons korrelationskoefficient 5

Vilket intervall kan en korrelationskoefficient vara mellan?

Övning Pearsons korrelationskoefficient 6

Vilken korrelationskoefficient skulle passa bäst på ovanstående bild?

A. 1

B. -0,3

C. -0,7

D. 0,6

Övning  Pearsons korrelationskoefficient 7

Vilken korrelationskoefficient skulle passa bäst på ovanstående bild?

A. 0,4

B. -1

C. 2

D. 1

Övning Pearsons korrelationskoefficient 8

Vilken korrelationskoefficient skulle passa bäst på ovanstående bild?

A. 0,3

B. 0

C. -0,5

D. -1

Övning Pearsons korrelationskoefficient 9

Vilken korrelationskoefficient skulle passa bäst på ovanstående bild?

A. 0,7

B. 1

C. -0,6

D. 0,2

Övning Pearsons korrelationskoefficient 10

Vilken korrelationskoefficient skulle passa bäst på ovanstående bild?

A. 0

B. 0,7

C. 0,3

D. -0,3

Övning Pearsons korrelationskoefficient 11

På en monteringslinje funderar en chef på att addera fler arbetare. Grundbemanningen är 6 personer men chefen misstänker att om fler hjälper till kan det gå fortare. Nedan följer tabell med antalet anställda på linjen (x) och antalet producerade enheter (y) ett antal olika dagar. 

Beräkna korrelationskoefficienten.

Antal anställda på linjenAntal producerade enheter
5120
7156
8148
6150
6152

Övning Pearsons korrelationskoefficient 12

Ett företag som säljer mobilabonnemang har säljare i varuhus. Chefen säger att det finns ett uppenbart samband mellan antalet anställda som står i tälten i varuhusen och antalet sålda abonnemang. Detta är statistikern på företaget inte lika säker på. Denna vill därför ta reda på korrelationskoefficienten för att se om ett samband finns. Hjälp företaget med att ta reda på korrelationskoefficienten (avrunda till 4 decimaler).

Antal säljareAntal sålda abonnemang
522
615
317
25
49
512
513

Övning Pearsons korrelationskoefficient 13

Elin kollar på bostadsrätter i Götene. Hon vill ta reda på om det finns något samband mellan kvadratmeterpriset på bostadsrätterna och månadsavgifterna per kvadratmeter (avrundat). Hon misstänker att de dyrare lägenheterna ska vara billigare i månaden. Nedan följer lägenheterna hon hittade.

A. Vad blir korrelationskoefficienten?

B. Vad för fler faktorer än månadsavgiften kan påverka kvadratmeterpriset?

KvadratmeterprisMånadsavgift per kvadratmeter
473064
345173
457440
368976
268966
420266

Övning Pearsons korrelationskoefficient 14

Beräkna korrelationskoefficienten för nedanstående värden.

XY
35
67
34
89
710

Övning Pearsons korrelationskoefficient 15

Beräkna korrelationskoefficienten för nedanstående värden.

XY
84
69
34
811
2112

Övriga korrelationskoefficienten

Övning övriga korrelationskoefficienter 16

Ett test har genomförts på accelerationen på bilar. Testen går ut på hur många sekunder det tar för bilen att accelerera 0-100 km/h. Det första testet utfördes när bilarna var nya (x). Det andra testet gjordes efter brukare har använt bilen i 10 år (y).

A. Beräkna lämplig korrelationskoefficient.

B. Pröva om det finns ett positivt samband med testnivån 5%

BilXY
Bil 110,810,8
Bil 27,57,9
Bil 33,84,5
Bil 45,58,5
Bil 57,27,2
Bil 66,66,6
Bil 715,115,5
Bil 84,35,5
Bil 93,03,0

Övning övriga korrelationskoefficienter 17

Nedan följer pris och utdelningar för sex aktier. De följer också plottade nedan.

AktieUtdelning (x)Pris i kr (y)
Aktie 14,7246
Aktie 23,75222
Aktie 34,7246
Aktie 48,5370
Aktie 56192
Aktie 61,95268

A. Beräkna lämplig korrelationskoefficient.

B. Pröva om det finns ett positivt samband med testnivån 5%